Biyernes, Marso 9, 2012

Pokus ng Pandiwa

 • Aktor Pokus
                   - ang paksa ang tagaganap ng kilos ng pandiwa sa pangungusap

            Hallimbawa: 
                       Sumungkit ng mga atis ang mga mag-aaral.
                       Nagdala ng radyo si Trixy.

 • Gol Pokus
                  - ang paksa ang siyang tagatanggap ng kilos na ipinahahayag ng pandiwa at may layon tagaganap.

            Halimbawa:
                     Kinuha ni Joe ang susi.
                     Binali ng bata ang lapis.

 • Lokatib Pokus
                  - tinutukoy  ay ang pook na pinaggganapan ng kilos.

           Halimbawa:
                     Pinaghukayan ni Pedro ang kanilang bakuran.
                     Pinaglutuan ng kakanin ang bagong kawali.

 • Kosatib Pokus
                   - tinutukoy ang kadahilanan ng kilos sa pangungusap.

            Halimbawa:
                      Iniluha niya ang pag-alis mo.
                      Ikinagulat ko ang iyong pagtataksil.

 • Instrumental
                 - kapag nag paksa ay ang kagamitang ginamit pagkilos ng pandiwa sa pangungusap.

            Halimbawa:
                      Ipinangguhit ng bata ang lapis na iyan.
                      Ipinamunas ni Ging-ging ang bagong tuwalya.

 • Direksyunal Pokus
                - tinutukoy ang direskyon o tatanggap ng kilos sa pangungusap

            Halimbawa:
                      Pinasyalan namin ang Banaue Rice Terraces.
                      Pinuntahan ng mga pulis ang pugad ng mga magnanakaw.

 • Benepaktib 
                 -  kapag ang paksa ay pinaglalaanan o di tuwirang layon.

             Halimbawa:
                      Ikinuha na inumin ng katulong ang panauhin.
                      Ipinaghugas ni Ana ng pinggan ang bata. 

Pandiwa - mga salitang nagpapahayag ng kilos o galaw.


Mga Aspekto ng Pandiwa • Aspektong Perpektibo o Pangnakaraan
                   - Ito'y nagsasaad ng kilos na nasimulan at natapos na.

        Halimbawa: 
                     Kumain
                     Naglaro
 • Aspektong Imperpektibo o Pangkasalukuyan
                  - Ito'y nagsasaad ng kilos na nasimulan na pero hindi pa natapos.   kasalukuyan oabf ipinagpapatuloy ang kilos.

        Halimbawa: 
                   Kumakain, naglalaro
 • Aspektong kontemplatibo o Panghinaharap         
                 - Ang kilos ay hindi pa nasisimulan, ito'y gaganapin pa lamang

        Halimbawa: 
                   Kakain, maglalaro

Uri na Pandiwa

 • Pandiwang katawanin - ay nagtataglay ng kahulugang buo na hindi nangangailangan ng tagaganap o tagatanggap ng kilos                           Halimbawa: Umalis na ang panauhin.
 • Pandiwang Palipat - ay nagtataglay ng kilos at nangangailangan ng tuwirang layon. Ang tuwirang layon ay pinangungunahan ng pang-ukol na sa o kay at layon na maaaring pangalan o panghalip na karaniwan.
        Halimbawa: Ang magsasaka ay nagtanim ng mga gulay.